• Při změně vlastníka vozidla, pokud se novým vlastníkem stává jeho dosavadní provozovatel (ukončení leasingu nebo úvěru), není potřeba dokládat protokol o evidenční kontrole. Mění se také výše správního poplatku, který nově činí 50 Kč.
  • Při ukončení vyřazení vozidla (depozitu) nemusí být platná technická prohlídka,
  • mění se platnost evidenční kontroly, která nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }