Vyhlášení 5. ročníku soutěže Podnikatelka roku okresu Vyškov 2018

Okresní hospodářská komora Vyškov společně s městy Bučovicemi, Slavkovem u Brna a Vyškovem vyhlašují 5. ročník této celookresní soutěže.

Soutěž je určena ženám podnikajícím jako fyzické osoby bez zaměstnanců, i těm, které mají zaměstnance a výdělečnou činnost provozují nejméně v letech 2016 – 2017. Za toto období dále odevzdaly přiznání k dani z příjmu z podnikatelské činnosti.
Podmínkou pro účast v soutěži je, že má podnikatelka provozovnu, nebo poskytuje služby, případně převážnou část své činnosti realizuje na území okresu Vyškov.

Kompletní pravidla soutěže včetně přihlášky jsou k dispozici na webu OHK Vyškov (www.ohkvyskov.cz). Přihlášku do soutěže je nutné podat v období od 1. 6. 2018 do 1. 8. 2018 do 16 hodin. Návrhy mohou podávat obce, pracovní kolektivy, společenské organizace i samotné OSVČ.

Hodnocení přihlášek proběhne od 2. 8. 2018 do 16. 8. 2018 a vyhlášení výsledků pak dne 30. 8. 2018 u příležitosti Podnikatelského setkání a dětského dne v hotelu Allvet. V každé kategorii budou vyhlášeny první tři umístěné ženy, které kromě věcné ceny budou mít možnost využít prostor k inzerci v Městských zpravodajích zdarma. Hospodářská komora bude celou soutěž i zúčastněné ženy propagovat a popularizovat. Dále nabízí pomoc při zpracování přihlášky.

Kontakt: info@ohkvyskov.cz, PhDr. Antonín Holubář, 603 481 318