Vyjádření starosty města k jmenování ředitelů ZUŠ a ZŠ Komenského

Naše město v posledních dnech žije debatou týkající se základní školy Komenského a kauzou související s odvoláním ředitele Vladimíra Soukopa a jmenováním nové ředitelky Věry Křivánkové. Chápu, že rozhodnutí Rady města vyvolalo vlnu emocí a otázek. Rád bych zodpověděl alespoň na některé z nich.

V letošním roce uplynul šestiletý mandát na výkon funkce ředitele školy ředitelům ZŠ Komenského a ZUŠ. Tento mandát jim byl již jednou před šesti lety prodloužen bez vypsání konkurzního řízení.

Rada města se již v únoru tohoto roku jednomyslně shodla na tom, že v tomto volebním období vypíše na ředitele všech škol „Rekonkurzní  řízení“, s cílem, aby ředitelé měli možnost svůj mandát obhájit, tím svoji pozici posílit a zejména dát svým školám nový impuls k rozvoji.  Takto se každý rok děje ve stovkách měst a obcí našeho kraje.

O vhodnosti či nevhodnosti kandidátů rozhoduje Konkurzní komise.  Její složení stanovuje vyhláška

  • 2 členové určení zřizovatelem
  • 1 člen určený ředitelem krajského úřadu,
  • 1 člen odborník (konkrétně ředitel jiné ZŠ)
  • 1 člen je inspektor České školní inspekce
  • 1 člen, kterým je člen školské rady
  • 1 člen z řad pedagogů ZŠ

Konkurzní komise doporučuje jednoho nejvhodnějšího, případně více vhodných kandidátů pro výkon funkce. Doporučení výběrové komise však ze zákona nemusí zřizovatel respektovat.

Výsledek konkurzního řízení na ZUŠ byl takový: na post ředitele ZUŠ byli přihlášeni tři uchazeči a za vhodného k výkonu doporučila komise jen jednu kandidátku – paní Mgr. Janu Jelínkovou.

Na post ředitele ZŠ Komenského komise za vhodné potvrdila oba přihlášené uchazeče a stanovila jejich pořadí (Mgr. Soukop a Mgr. Křivánková).

 

V dalším kole rozhodovala Rada města. Ta se většinovým hlasováním shodla na jmenování Mgr. Věry Křivánkové.

Nikdo neshazuje dosavadní práci současného ředitele. Věříme však, že výběr nové ředitelky přispěje k lepší komunikaci se zřizovatelem a v důsledku uklidní napětí mezi pedagogy.

Vedení města se jakkoli distancuje od politických nálepek obou uchazečů, které do řízení takových institucí rozhodně nepatří!

Paní Věra Křivánková je velmi zkušená a oblíbená pedagožka, která v letech 1998-2002 působila jako místostarostka pro školství. Při výkonu této funkce prokázala nejen své organizační, odborné i lidské schopnosti.

 

Radní, kteří pro tohoto kandidáta zvedli ruku, si za svým rozhodnutím stojí a útoky, kterým musí čelit, považují za velmi nízké a zbytečné, jakkoli veřejnou debatu nebereme na lehkou váhu a jsme otevřeni diskuzi.

 

Stejně tak ale nevnímám za správný akt sedmi zastupitelů, kteří před pondělním zasedáním zastupitelstva opustili jednací sál v souvislosti s touto kauzou. Nezajímalo je, zda město koupí či nekoupí pozemek pro rekonstrukci a rozšíření mateřské školy či dostojí závazku vůči Jihomoravskému kraji a vybuduje přístupovou komunikaci k nové hasičské stanici. Zájmy občanů nehájilo.  Každý demokracii vidíme nejspíše jinak…

 

Michal Boudný, starosta města