Vyrozumnění o probíhajícím úz. řízení, Otnice, úprava vvNN Hudeček