Vyškov zprovoznil nové očkovací centrum ve sportovní hale naproti nemocnici

Denně tam zdravotníci naočkují zhruba 600 zájemců. Do sportovní haly místní školy se očkování přesunulo z vyškovské nemocnice kvůli nutnosti navýšit kapacitu.

 

„Byli jsme na stěhování od začátku nachystaní. Nemocnice ve Vyškově měla tu výhodu, že měla poměrně hodně místa a mohla očkovat déle. Když teď má přijít víc vakcín, stěhuje se, stejně jako ostatní, do větších prostor. Tady je mnohem přehlednější a pro lidi obecně lepší prostředí,“ řekl při návštěvě centra hejtman Jan Grolich.

„V Jihomoravském kraji tak už máme velkokapacitní centra celkem v 7 městech – kromě Vyškova v Kyjově, Hodoníně, Břeclavi, Znojmě, Hustopečích a samozřejmě to největší v Brně,“ připomněl radní pro zdravotnictví Jiří Kasala. Centra stavěl tým odborníků ve spolupráci s vysokými školami. Jsou koncipovaná tak, aby jimi prošlo co nejvíce lidí v co nejkratší dobu. Současná maximální kapacita se dá ještě navýšit.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vyskov-ocko.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vyskov-ockovani.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vyskov-ockovani1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vyskov-ockova.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vyskov.jpg

„V případě potřeby počítáme s nasazením personálu i v sobotu a neděli a s prodloužením pracovní doby, abychom mohli naočkovat víc lidí v kratším termínu,“ uvedl ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák.

Při výběru lokality hrála roli kromě velikosti prostor vybavenost – např. toalety, oddělený vchod a východu, připojení k internetu, či parkování.
„U haly a přilehlé nemocnice je 100 parkovacích míst, další místa jsou u nemocnice a v přilehlé ulici Karla Čapka,“ připomněl Karel Jurka, starosta Vyškova, který kraji zázemí v areálu základní školy poskytl.
Dle výpočtů Jihomoravského kraje by každý obyvatel starší 15 let, pokud bude mít zájem, měl mít možnost nechat se naočkovat nejpozději do konce července. Do konce srpna pak kraj ve své strategii počítá s tím, že bude takto naočkovaných 70 procent jihomoravské populace stejné věkové kategorie. Zájem o očkování chce kraj od května podpořit i propagační kampaní.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/ockovaci_centrum2.jpg

 

Sportovní hala ZŠ Purkyňova 39

  • Zájemci o očkování se mohou registrovat na internetové adrese https://registrace.mzcr.cz mohou s registrací pomoci jejich rodinní příslušníci, praktičtí lékaři či linka pomoci 1221. I nadále se můžete obrátit i na městskou linku 703 155 111.
  • Klienti, kteří mají provedenou registraci v Centrálním rezervačním systému, si mohou po obdržení 2. kódu  rezervovat termín na očkování. V současné době se mohou rezervovat senioři 60+, zdravotníci a učitelé. Další prioritní skupinou jsou mladší chronicky nemocní pacienti, kteří obdrží přístupové heslo od svého praktického či odborného lékaře, kteří posoudí jejich aktuální stav a indikaci k očkování. Očkovací centrum přístupová  hesla neposkytuje, ani není oprávněno posuzovat, ať už přímo či telefonicky, indikaci k očkování. V případě rezervace chronicky nemocného pacienta k očkování je nutné přinést s sebou doporučení praktického či odborného lékaře nebo poslední lékařskou zprávu dokládající váš zdravotní stav a indikaci k očkování. Bez těchto dokladů nemusíme očkování akceptovat.

  • Očkovací centrum je umístěno v prostorách sportovní haly Základní školy Vyškov, Purkyňova 39. Pro zájemce o očkování bude vyhrazeno přilehlé parkoviště na ulici Purkyňova 249 a v areálu školy. Žádáme klienty očkovacího centra, aby dodržovali stanovený čas rezervace s příchodem nejdříve 10 minut před stanoveným časovým termínem a to v souvislosti se zajištěním plynulosti provozu očkovacího centra.
  • Dle informací České vakcinologické společnosti se při omezené dostupnosti vakcíny doporučuje odložit očkování osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a očkování zahájit nejdříve za 3-6 měsíců po ukončení izolace, v případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky je doporučeno odložení aplikace druhé dávky o 6 měsíců po ukončení izolace. Toto doporučení je zdůvodněno tím, že ačkoliv doba imunity po prodělaném onemocnění může být různá, symptomatická reinfekce Covid-19 během 3-6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Doporučení je vydáno jako snaha o prioritizaci očkování pro osoby s vyšším rizikem možné nákazy. U osob ve vysokém riziku je možno očkování provést standardně, nejdříve 7-14 dnů po ukončení izolace.
  • Pokud se léčíte se závažným chronickým onemocněním (autoimunitní choroby, porucha imunity, epilepsie, onkologické onemocnění, atd.), poraďte se o vhodnosti očkování se svým ošetřujícím lékařem.

Provozní doba Očkovacího centra: Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00 hod.

Kompletní informace naleznete na webové stránce www.nemvy.cz , případně volejte na městskou linku 703 155 111.