VÝSTAVA O PER VOBIS VYPRÁVÍ PŘÍBĚH PRVNÍHO SPOLKU

Čekání na pokladně zámku Vám v letošním roce jistě zpříjemní výstava Per Vobis, která bude instalována v přízemí, v místnosti před kavárnou. Připomene nám 20. výročí vzniku tohoto divadelního spolku, který se do našeho povědomí dostal především díky kostýmovaným prohlídkám, které již od roku 1996 připravují dobrovolníci pro naše návštěvníky. Zámek ve Slavkově u Brna se tak stal prvním objektem v naší republice, kde se kostýmované prohlídky začaly provozovat.

Začátky jistě nebyly jednoduché, jelikož spolek neměl žádné scénáře, nevlastnil žádné kostýmy a tak za podpory bývalého ředitele zámku Ing. Špatného, vedoucího Kulturního centra pana Vetchého a zámeckých historiků, vznikaly texty k jednotlivým scénkám. První kostýmy byly zapůjčeny v brněnském Mahenově divadle, nějaké šaty byly ušity vlastními silami, něco nakoupeno a nakonec bylo pár kostýmů svěřeno k ušití odborníkům.

Prohlídky zámku byly zpestřeny scénkami ze života rodu Kouniců a později doplněny, vzhledem k důležité dějinné události Bitvy tři císařů, i o napoleonskou dobu. Nakonec byla nabídka rozšířena o strašidelné kostýmované prohlídky zámeckého podzemí. Herci spolku Per Vobis s námi pravidelně zahajují sezónu a zpestřují program při různých výročích.

Nejen bývalí zaměstnanci zámku, ale i nová generace mladých lidí, neustále baví a seznamuje návštěvníky s historií, přičemž Vás jistě nepřekvapí, když sami stanete součástí scény. Na prohlídku výstavy od 23. 3. do 15. 5. i na kostýmované prohlídky zámku v roce 2017 Vás společně srdečně zveme.

Mgr. Eva Oubělická, DiS

ředitelka zámku