Výzva stávajícího a budoucího hejtmana Jihomoravského kraje