Se zármutkem oznamujeme, že v pátek  2. listopadu zemřel bývalý místostarosta města, pan Ing. Jiří Doležel. Ve funkci radního města a místostarosty působil v letech 2006 – 2014. Děkujeme za jeho práci, kterou odvedl ve prospěch našeho města a vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast rodině a blízkým.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 9. listopadu od 15:00 v Chrámu Vzkříšení Páně.

Čest jeho památce!

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }