Vztah na celý život…

K potěšení nás všech uspořádala ve středu 15. května 2019 Základní umělecká škola Fr. France  ve Slavkově koncert absolventů hudebního oboru. I když byl tento májový podvečer deštivý a pochmurnější, uvnitř sálu naší školy zazněla spousta  krásných  melodií, které svoji pozitivní atmosféru přenesly i na nás posluchače. Představilo se nám několik mladých hudebníků ze tříd paní učitelky K. Jirákové, L. Kurdíkové, J. Mašové, M. Otčenáškové, K. Sokolové, pana učitele J. Handrly, L. Maňáska a J. Vacka. S klavírním přednesem vystoupily Amálie Foltínová, Karolína Hornová, Aneta Skaláková, Natálie Smetanová a Andrea Večerková. Zpěvem zaujaly Eliška  Juřinová a Alžběta Šujanová. Obor elektronické klávesové nástroje absolvovaly Eliška Jeřábková a Barbora Kachlíková a na zobcovou flétnu zahrál Michael Friedman.

A jak se z nich všech  vlastně stali absolventi?

Připadá mi jako včera, kdy naše děti  poprvé vstoupily do slavkovské základní umělecké školy. Plni očekávání i obav, co je za jejími dveřmi čeká, začaly svoji dlouhou cestu za hudebním vzděláním.   Mnohé z nich na ní čekala spousta práce. Musely se naučit ovládat nástroje, které se mnohdy ukázaly daleko složitějšími, než jakými se zdály v den, kdy přišly do školy poprvé. O to veselejší byly pokroky, které samy udělaly. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří je celou dobu provázeli. Byli to především jejich učitelé. Ti svoje poslání splnili na výbornou a přivedli naše absolventy až k úspěšnému závěrečnému vystoupení. Poznání a vlastní zkušenost s tím, že k nadání je potřeba  přidat  i velkou dávku píle, se bude dětem nepochybně hodit  v dalším životě. Věřím, že během let strávených v naší milé škole děti pochopily, jak úžasnou má hudba moc a čím vším nás může obohatit v dnešním uspěchaném světě.

Takže, milí absolventi, ať je hudba pro vás radostí a láska k ní vztahem na celý život!

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/Absolventi-21.5.2019.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/06/Absolventi-15.-5.-2019.jpg

Monika Foltínová – maminka