Slavkovští senioři již rok a půl se mohou využívat k přesunům ve městě senior taxi. Služba je určena pro osoby starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP(/P) s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna.

Senior taxi jezdí ve všední dny od 6.30 do 15.00, občané se objednávají den předem. O víkendech a svátcích je služba mimo provoz. Jedna jízda stojí 20 Kč, platí se na místě řidiči. Taxikář zajíždí kamkoli ve Slavkově u Brna. Již tedy není nutné vystupovat a nastupovat pouze na určených adresách.

Každý občan, který chce využít službu, se musí řidiči prokázat kartou „senior taxi“, kterou vydává odbor sociálních věcí Městského úřadu. O kartičku si dosud zažádalo 182 občanů.

V roce 2020 se uskutečnilo téměř 1400 jízd. Zájem o službu je tak téměř dvojnásobný, než bylo v době jejího spuštění. Zatímco v loňském roce řidič taxíku vyjel každý měsíc sotva šedesátkrát, tento rok se měsíčně uskutečnilo již cca. 120 jízd. Nejžádanější destinací je poliklinika, ale zájem je i o další místa – hlavně nákupní centra, pošta, hřbitov.

Služba je dotovaná z městského rozpočtu. Projekt je součástí rodinné politiky města – FAMILY FRIENDLY COMMUNITY.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }