Základy kostela hledají archeologové georadarem

Pro tisíce návštěvníků zámeckého parku je prostor nedaleko hrobu Rudoarmějců pouhou vstupní bránou do nádherného areálu. Netuší však, že kráčejí po základech již neexistujícího gotického kostela sv. Jakuba, který se částečně sesunul a následně byl zbourán v době barokní přestavby slavkovského zámku. V letošním roce si město připomíná 700. výročí od první zmínky o tomto kostele a s ním i slavkovské farnosti.

Z nejstaršího vyobrazení Slavkova i nedávných průzkumů lze vytušit, kde se kamenné základy nacházejí. Nikdy však nedošlo k jasnému vytyčení a objevení původního zdiva. V polovině února se proto slavkovská farnost domluvila s pracovníky Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a nechala zpracovat geofyzikální průzkum.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/02/georadar2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/02/pudorys-kosteka.jpg

„Pomocí elektromagnetických vln dokáže georadar zaznamenat změny v podloží, které jsou geologického nebo antropogenního charakteru. Lokalizuje ruiny staveb, zdiva, duté prostory, kamenné destrukce a různorodé vrstvy,“ uvedl Michal Vágner z Ústavu archeologie.

Výsledkem jejich průzkumu bude zpracování přesného zákresu zdiva v elektronické podobě. Takový materiál pak může sloužit jako podklad pro zpracování digitálního 3D modelu nebo dokonce rozšířené virtuální reality.

„Díky přesnému plánu pak dokážeme také vytyčit hranice původního kostela a část z nich také krátkodobě odkrýt pro badatelskou činnost. Při oslavách 700. výročí slavkovské farnosti pak chceme veřejnosti představit půdorys kostela „na živo“ s pestrým programem. V tomto prostoru se pak také odehraje venkovní mše vedená papežským nunciem, který nás poctí svou návštěvou a symbolicky propojí historii se současností,“ vysvětlil římskokatolický farář Milan Vavro.

Oslavy 700. Výročí slavkovské farnosti vyvrcholí o víkendu 2. – 4. června. V pátek se uskuteční Noc kostelů s programem zaměřeným na historii kostela sv. Jakuba a v neděli se uskuteční venkovní mše v zámeckém parku.