Zákon o distribuci pojištění a zajištění – změna živnostenského zákona

V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1.12.2018, dochází ke změně některých zákonů.

Z § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona je od 1. 12. 2018 vyňata činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Současně se v příloze č. 2 živnostenského zákona, živnosti vázané, vkládá nový předmět podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ a požadovaná odborná způsobilost „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Ten, kdo byl do 1.12.2018 oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, může tuto činnost provozovat do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle po dobu 3 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 1.3.2019. Ohlášení živnosti vázané v této lhůtě nepodléhá správnímu poplatku, k ohlášení živnosti je však třeba doložit, kromě odborné způsobilosti, i dosavadní registraci u ČNB.

Uplynutím 3měsíční lhůty zaniká oprávnění k provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí, resp. zaniká i zápis v registru podle zákona č. 38/2004 Sb. Ohlásit vázanou živnost je však možno kdykoliv, za předpokladu doložení odborné způsobilosti a úhrady správního poplatku.