Zákon o realitním zprostředkování  – změna od 25.4.2020

Dne 25.4.2020 nabyl účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

Změny:

1/ § 25 odst. 1 zákona č. 39/2020 Sb. – změna lhůty pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ do 2.3.2021 včetně.

Podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat realitní zprostředkování přede dnem účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., tzn. že před dnem 3.3.2020 měli živnostenské oprávnění pro živnost volnou, a hodlají v činnosti pokračovat, mají prodlouženou lhůtu pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ na 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Před uplynutím této lhůty, tedy nejpozději  do 2.3.2021 jsou povinni ohlásit živnost vázanou, jinak uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Podmínky pro ohlášení živnosti vázané, týkající se doložení odborné způsobilosti a osvobození od správního poplatku, se pro tyto podnikatele nezměnily.

Ohlásí-li však takový  podnikatel vázanou živnost  Realitní zprostředkování až po uplynutí lhůty, tj. od 3.3.2021, je povinen doložit odbornou způsobilost vč. požadované praxe a uhradit  správní poplatek.

 2/ Přechodná ustanovení zákona č. 190/2020 Sb.

Bod 1.

umožňuje fyzickým osobám, které před datem 03.03.2020 neměly živnostenské oprávnění pro živnost volnou, aby vykonávaly realitní zprostředkování na základě nového ohlášení živnosti volné, obor 58 „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“, a to nejdéle 6 měsíců, tj, do 25.10.2020 týká se pouze těch fyzických osob, které budou realitní zprostředkování poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jiným realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takového realitního zprostředkovatele, nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky tohoto realitního zprostředkovatele – jedná se tedy o podnikatele smluvně závislé na jiných realitních zprostředkovatelích.

Bod 2.

podnikatel poskytující realitní zprostředkování dle bodu 1. (smluvně závislý realitní zprostředkovatel) není oprávněn poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

 

Pozn.

Oprávnění k provozování živnosti volné, které podnikatelům trvalo do 2.3.2020, zůstává zachováno, přičemž obor č. 58  je nově vymezen jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.