Zámek hledá pracovníka na oddělení programu a marketingu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu a marketingu

Druh práce

 • referent programu a marketingu

 

Místo výkonu práce

 • Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

Požadované předpoklady

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • zkušenosti z oblasti marketingu, propagace, obchodní činnosti
 • schopnost týmové práce, samostatného řešení problémů
 • komunikační schopnosti, loajalita, spolehlivost a pečlivost
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz skupiny B

Vítané předpoklady

 • znalost cizího jazyka
 • orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti cestovního ruchu, kultury, propagace

 

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady

 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis

 

Termín případného nástupu

1. října 2017

 

Platové zařazení

platová třída 9 (dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb.)

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), nejméně do 31. 12. 2018. Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 25. 9. 2017 do 10. hodin (elektronicky či běžnou poštou),

kontaktní osoba

MgA. Martin Křížka, Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace,
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz , tel.: +420 724 294 069

.

Ve Slavkově u Brna

Dne 5. 9. 2017

Mgr. Eva Oubělická, DiS.