Záměr výstavby prodejny LIDL ve Slavkově u Brna

Zveřejňujeme dopis adresovaný starostovi města Michalovi Boudnému o rozhodnutí společnosti LIDL ČR realizovat obchodní centrum v areálu bývalého cukrovaru.

Vážený pane starosto,

Společnost LIDL směřuje po řadě jednání se soukromými vlastníky pozemků v lokalitě bývalého cukrovaru ve Slavkově k dohodě o způsobu realizace našeho záměru výstavby prodejny. Současně došlo v rámci společnosti LIDL také k internímu schválení, které nám umožňuje konat konkrétní právní kroky v přípravě projektu. V minulosti byl na zájmovém území povolen projekt výstavby prodejny společnosti SPAR, tento projekt je součástí probíhající transakce, a který bude z části využit pro realizaci prodejny LIDL.

Poněvadž součástí povolení jsou dohody mezi společností Market Invest CZ, s.r.o. a městem Slavkov, rádi bychom společně revidovali v minulosti uzavřené dokumenty tak, abychom je mohli aktualizovat na připravovaný projekt výstavby prodejny LIDL.

Věříme, že realizací prodejny v lokalitě bývalého cukrovaru při ulici ČSA se nám vzájemnou spoluprací podaří revitalizovat tuto část města a vytvořit tak příjemné prostředí se širokým zázemím služeb pro občany širokého okolí vašeho města.

Pavel Stratil
jednatel LIDL ČR, v.o.s.

Martin Molnár
jednatel LIDL ČR, v.o.s.