Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se bude konat  ve středu 2.května a ve čtvrtek 3.května 2018 od 6.30 do 12.00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.cz. Ve dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy. Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste

  • vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  • s potvrzením od lékaře,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte.

    Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice.

Mgr.Eva Jurásková
ředitelka MŠ Zvídálek

Více zde: https://www.ms-zvidalek.cz/news/zapis-deti-do-materske-skoly-zvidalek2/