Zastupitelé budou diskutovat se studenty o změnách ve městě

V úterý 13. února se ve Slavkově u Brna uskuteční setkání středoškoláků se slavkovskými politiky. Studenti budou mít možnost diskutovat se svými zastupiteli problémy, které město sužují.

Další workshop projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! proběhne na slavkovském městském úřadě pod záštitou starosty Michala Boudného. V jeho průběhu budou mít studenti možnost prohlédnout si prostory úřadu, a také diskutovat se svými zastupiteli otázky, které jsou pro Slavkov aktuální. Cílem projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, který organizuje Mezigenerace z. s. ve spolupráci s partnerskou organizací Eutis o. p. s., je vyvolat změny ve vnímání politiky u studentů středních škol a pobídnout je k aktivnímu zapojení.

Během workshopů MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! se mladí lidé setkávají s regionálními politiky a úředníky, seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění. Mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která považují ve svých městech za závažná.

Ředitelka spolku Mezigenerace Zdeňka Dubová říká, že je před každým workshopem mírně nervózní, protože neví, s jakými tématy studenti na workshopu přijdou. „Pokaždé znovu zažíváme milé překvapení. I účastníci z řad místních politiků a úředníků žasnou nad zájmem studentů o dění kolem nich, nad tím, čeho všeho si všímají, jak odlišně vnímají některé problémy,“ uvádí Zdeňka Dubová, Nejzajímavější z nápadů, s nimiž středoškoláci přijdou, pak studenti spolu s přítomnými politiky zpracují do formy projektu. S jejich vypracováním jim pomáhají mentoři –  členové týmu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! Podle ředitelky Mezigenerace není rozhodující, zda bude konečný projekt velký nebo malý. Hlavní jsou totiž dovednosti, které se studenti naučí při jejich přípravě.

Projekt hodnotí kladně i samotní politici, kteří se do něj aktivně zapojují. „Jsem velmi ráda za pozvání na tento workshop a ráda jsem ho absolvovala. Setkání s mladými lidmi, budoucími pokračovateli naší práce, je pro mě vždycky přínosné“, říká senátorka Anna Hubáčková, která se zúčastnila workshopu v Hodoníně.

Po uskutečnění všech dvanácti workshopů přijde na řadu závěrečná konference, která proběhne v Brně 26. dubna a jíž se zúčastní nejlepší týmy. Tři nejlepší z nich potom získají první dotaci ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu od Jihomoravského kraje.

Projekt Můžeš to změnit je organizován s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje.