Zastupitelé schválili první krok k rozšíření kapacity mateřské školy

Zastupitelé města na svém únorovém zasedání dali zelenou přípravě projektu na přístavbu mateřské školy na Koláčkově náměstí. Vzniknout by tak mohly čtyři nové třídy s kapacitou pro 100 dětí. Současná kapacita mateřské školy ve městě by tak mohla vzrůst na cca. 265 dětí (finální číslo může být ovlivněno aktuálním počtem dětí se speciálními potřebami pozn. red.).

Nová část školky by zasahovala do zahrady a přilehlého pozemku, který městu nabídl k prodeji soukromý majitel.  V plánu je i kompletní rekonstrukce a změna dispozice stávajícího, již nevyhovujícího historického objektu.

„Prvním krokem musí být vypracování studie, která bude vyhovovat náročným požadavkům památkové péče. Díky jednání s památkáři a architekty víme, je to možné. V druhé fázi bude následovat vypracování projektu a žádost o dotaci – buď z ministerstva školství, nebo ITI.  Odkládat tuto problematiku ale už nemůžeme. Rozšíření kapacity mateřské školy je v souvislosti s bytovou výstavbou ve městě nevyhnutelné,“ uvedla místostarostka města Marie Jedličková.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/02/mš-zvídálek.jpg

Zastupitelé se pro rozšíření stávající školky rozhodli z několika důvodů. Klíčová je možnost využití sousedního pozemku. Architekti kvitují i polohu budovy, která je přímo propojená se zámeckým parkem a tedy i bezpečným a zdravým prostorem pro nejmenší děti. Problémy s parkováním se dají vyřešit propojení objektu s ulicí Kollárova tak, aby se dalo parkovat z obou stran bloku.

Zastupitelé diskutovali také nad další možností rozvoje školských kapacit. V budoucnu město může využít i pozemky v ulici Slovanská u kotelny nebo na sídlišti Zlatá Hora. Tyto parcely můžou sloužit pro stavbu nové budovy.