Ve čtvrtek 15. dubna 2021 zemřel ve věku 92 let pan André Poirot, občan francouzského města Darney, který byl otcem myšlenky mezinárodního partnerství Darney – Slavkov u Brna.

Poprvé „pan profesor“, jak ho oslovovalo mnoho lidí, coby středoškolského učitele v penzi, navštívil Slavkov v osmdesátých letech. Od roku 1982 probíhala příprava mezinárodní spolupráce, v srpnu 1987 potvrdili zástupci obou měst podpis smlouvy o partnerství. Zejména v první dekádě se do spolupráce zapojilo mnoho občanů z obou měst. Za všechny si dovolím zmínit jen ty nejpočetnější skupiny – hasiče, fotbalisty, muzikanty, žáky a studenty slavkovských základních škol a ISŠ, členy farního pěveckého sboru. Opakovaně se společně setkávali nejčastěji hasiči, v obou městech aktivní lidé, kteří si vzájemně padli do oka i přes jazykovou bariéru. Fotografie ze začátků partnerství jsou trvale vystaveny v prvním patře slavkovské radnice (rohová renesanční budova).

Význam našeho města pro Francii spočívá v historii 19. století a vítězství císaře Napoleona v Bitvě u Slavkova. Význam Darney pro naši zemi vzniká o více než sto let později, kdy nedaleko této obce vyrostl tábor československých legionářů. Francouzský prezident zde 30. června 1918 předal vojákům bojový prapor. Tato událost vedla k označení „Darney – kolébka Československa“. Dodnes je v českém kalendáriu uvedeno toto datum jako významný den – „Den ozbrojených sil ČR“.

Díky činnosti pana Poirota se zrodilo zajímavé mezinárodní partnerství měst, které v počátcích aktivně formoval a rozvinul směrem k lidem mnoha zájmů a profesí. Mnoha Slavkovákům „družba Slavkov – Darney“ zajímavě obohatila život. Věřím, že jeho práce měla smysl a v budoucnu se na ni podaří navázat.

Čest jeho památce.

 

Hynek Charvat

Předseda Komise rady města pro zahraniční vztahy

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }