Zemřel bývalý starosta Stanislav Koukal

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o tom, že v úterý 29. prosince 2020 zemřel ve věku 83 let Ing. Stanislav Koukal.

Muž, který zastával v letech 1994 až 1998 funkci starosty města. Ve vedení radnice se aktivně podílel na zajištění investičních akcí, které našemu městu slouží a ulehčují život dodnes. Jednalo se především o podporu výstavby obchvatu města, který již čtvrt století odklání dopravu mimo centrum Slavkova. Zasloužil se také o výstavbu domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci Palackého náměstí, převod Historického muzea včetně majetku zámku a zámeckého parku do vlastnictví města, plynofikaci kotelny na sídlišti Zlatá Hora a mnoho dalších porevolučních projektů.
Stál u zrodu Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví a také u vzniku Slavkovské iniciativy smíření, ekumenického setkávání se lidí, kteří se snaží překlenout náboženské rozdíly. V devadesátých letech šlo o nebývalou myšlenku demonstrující sílu a podstatu demokracie v praxi. Miloval přírodu, proto se po celý život s mimořádným úsilím věnoval ochraně životního prostředí a propagoval ekologii. Děkujeme panu Koukalovi za práci pro naše město a vyslovujeme upřímnou soustrast jeho rodině. Čest jeho památce!