ZHODNOŤTE PŘÍSTUP ZAMĚSTNANCŮ SLAVKOVSKÉHO ÚŘADU

Když uvidíte v chodbách a kancelářích slavkovského městského úřadu žluté boxy a stojánky s nápisem „Dobrý úřad“, neobcházejte je. Jak už mnozí víte, slouží k tomu, abyste nám dali zpětnou vazbu na fungování našeho – vašeho úřadu. Městský úřad ve Slavkově u Brna je zapojený do projektu Dobrý úřad, který má za cíl celoročně vnímat vaše názory a podněty nejen na konkrétního úředníka, ale i na celý odbor a tedy i chod celé instituce.

Princip hodnocení je jednoduchý. V každém hodnoceném oddělení má zaměstnanec úřadu na stole ve stojáncích malé žluté vizitkové kartičky s prostorem pro vyplnění vašeho emailu a termínu návštěvy. Když skončíte jednání, vezměte si kartičku a vyplňte ji. Při odchodu z úřadu ji pak hoďte u vchodu do žlutého boxu s označením „Dobrý úřad“. Během několika dní vám na uvedený email dorazí jednoduchý formulář, kde pohodlně odkliknete nebo vypíšete odpovědi na otázky týkající se chování úředníka, jeho ochoty a vstřícnosti pomoci vám vyřešit vaši situaci, jeho odborných znalostí apod. Několik otázek se pak týká vašich dlouhodobých zkušeností nejen s úřadem, spokojenosti se životem ve městě či vašich názorů na problémy, které ve Slavkově řešíme. Prostor je i pro vaše individuální postřehy.

Protože dotazník rozesílá externí firma, která systém provozuje po celé České republice, jsou vaše odpovědi anonymní. Hodnotit můžete každý odbor pouze jednou do měsíce. Pokud navštívíte více odborů, stačí vyplnit kartičku s mailem jen jedenkrát. Zaslaný formulář vám doma nabídne možnost zvolit, které z navštívených odborů chcete hodnotit.

Odpovědi a hodnocení jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, která nám umožní reagovat na Vaše náměty, vylepšit, co nám vytknete a rozvíjet to, za co nás pochválíte.

Děkuji vám za hodnocení, která jste nám poslali v loňském roce, protože jsme díky nim získali za rok 2016 v rámci Jihomoravského kraje stříbrné ocenění za dosažení 94% spokojenosti občanů. Věřím, že možnost hodnotit touto formou naši práci budete využívat i letos a umožníte nám tak v tomto projektu smysluplně pokračovat. Pomůžete tak nám i sobě mít ve Slavkově u Brna dobrý úřad.

Více informací o projektu naleznete na www.dobryurad.cz


Na co se vás v dotazníku například ptáme?

Byl jste spokojen s osobním přístupem úředníka?

Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace?

Jak hodnotíte ochotu úředníka?

Jak hodnotíte zdvořilost úředníka?

Jak hodnotíte kvalitu života ve Vašem městě?

Co byste rád vzkázal vedení města?

Z uzavřených otázek vybíráme:

Bohuslav Fiala, tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna