Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

 

 

 

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Priorita

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Název projektu

Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Registrační číslo projektu

CZ.06.04.01/00/22_112/0001320

 

 

 

Popis projektu

Rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, vnitřní konektivita.

 

Cíle projektu

  • 2x učebna informatiky, která bude sloužit i pro výuku cizích jazyků + kabinet
  • 1x učebna robotiky a programování, která bude sloužit i pro výuku cizích jazyků
  • 2x dílna se zázemím a se stroji
  • 2x učebna družiny
  • 1x učebna cizích jazyků (prostorově spojená s cvičnou kuchyní)
  • 1x cvičná kuchyně
  • Bezbariérové WC
  • Výměna střešního pláště
  • Zajištění konektivity školy

 

Výsledky projektu

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

 

 

 

 

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.