Změna č. 1 ÚP Hodějice

Z1 Hodějice_I.3 legenda [pdf | 66.1 kB]
Z1 Hodějice_I.2c Hlavní výkres [pdf | 174.3 kB]
Z1 Hodějice_I.2b Hlavní výkres [pdf | 149.2 kB]
Z1 Hodějice_I.2a Hlavní výkres [pdf | 298.2 kB]
Z1 Hodějice_I.2 legenda [pdf | 79.9 kB]
Z1 Hodějice_I.1c Základní členění území [pdf | 118.3 kB]
Z1 Hodějice_I.1b Základní členění území [pdf | 100.8 kB]
Z1 Hodějice_I.1a Základní členění území [pdf | 181.7 kB]
Z1 Hodějice_I.1 legenda [pdf | 115.1 kB]
Z1 Hodějice_I.0 Schéma hlavního výkresu [pdf | 1.8 MB]
Z1 Hodějice_Textová část [pdf | 6.2 MB]
Z1 Hodějice_Opatření obecné povahy [pdf | 100.5 kB]
Z1 Hodějice_Odůvodnění [pdf | 1.7 MB]
Z1 Hodějice_II.3c ZPF [pdf | 159.6 kB]
Z1 Hodějice_II.3b ZPF [pdf | 146.1 kB]
Z1 Hodějice_II.3a ZPF [pdf | 256.3 kB]
Z1 Hodějice_II.3 legenda [pdf | 62.9 kB]
Z1 Hodějice_II.1c Koordinační výkres [pdf | 205.6 kB]
Z1 Hodějice_II.1b Koordinační výkres [pdf | 196.5 kB]
Z1 Hodějice_II.1a Koordinační výkres [pdf | 361 kB]
Z1 Hodějice_II.1 legenda [pdf | 112.4 kB]
Z1 Hodějice_I.5c Zásobování el.energií, slaboproud [pdf | 173.5 kB]
Z1 Hodějice_I.5b Zásobování el.energií, slaboproud [pdf | 154.3 kB]
Z1 Hodějice_I.5a Zásobování el.energií, slaboproud [pdf | 295.5 kB]
Z1 Hodějice_I.5 legenda [pdf | 63.7 kB]
Z1 Hodějice_I.4c Zásobování vodou [pdf | 160.5 kB]
Z1 Hodějice_I.4b Zásobování vodou [pdf | 152.5 kB]
Z1 Hodějice_I.4a Zásobování vodou [pdf | 280.4 kB]
Z1 Hodějice_I.4 legenda [pdf | 41.2 kB]
Z1 Hodějice_I.3c VPS [pdf | 148.5 kB]
Z1 Hodějice_I.3b VPS [pdf | 112.9 kB]
Z1 Hodějice_I.3a VPS [pdf | 227 kB]