Změna zákona o spotřebitelském úvěru

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry, že dnem 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento právní předpis přináší zcela zásadní změnu pro celý sektor poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Od data nabytí účinnosti zákona nebude živností poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr. Dosavadní právní úpravu poskytování spotřebitelských úvěrů nahradí nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Oprávnění pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru bude od 01. 12. 2016 vydávat Česká národní banka.

Podnikatel, který byl dosud oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě stávajícího živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o udělení oprávnění k této činnosti, nejdéle však po dobu 18 měsíců od účinnosti zákona za podmínky podání žádosti o udělení oprávnění ČNB. Tuto žádost je nutné podat České národní bance do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 01. 03. 2017. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

Podnikatel, který byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může nadále provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (popř. zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu). Žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele je nutné České národní bance podat rovněž do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 01. 03. 2017. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.