Známky na popelnice budou od ledna dražší. Město ale i tak musí svoz popelnic dotovat

Ceny známek na popelnice po sedmi letech podraží od sta do dvou set korun za celoroční svoz. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém posledním zasedání. Reaguje tak na každoroční navyšování nákladů za fungování odpadového hospodářství i na pokles výkupních cen za odběr tříděného odpadu. Přestože domácnosti za týdenní svoz zaplatí 2000 korun ročně a za 14denní 1500 korun, bude muset město systém i nadále dotovat částkou téměř 750 tisíc korun ročně.

„Pokud bychom však k tomuto kroku nepřistoupili, museli bychom z městské pokladny zaplatit téměř o třetinu více, tedy téměř milion korun. Navíc do této kalkulace nezapočítáváme další 1,5 milionu korun, které město zaplatí za roční provoz systému svozu a likvidace bioopadu. Ten byl a zůstane pro občany zcela zdarma i s možností odběru kompostu,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.  Připomněla, že již v letošním roce se město muselo vypořádávat s tím, že svozová firma Respono zdražilo oproti roku 2018 ceny o 9 % . Za tímto zdražením stojí dlouhodobý tlak na zvyšování mezd a dalších nákladů na energie i udržení kvality svozového parku.

„Velkou mírou se na vznikající ztrátě podílí i fakt, že zájem o odběr tříděného odpadu ve světě dlouhodobě klesá. Přestože Slavkov patří mezi města s nejlepším podílem vytříděného odpadu, bohužel finanční odměny za tento odpad jsou rok od roku nižší a nedokážou náklady na svoz komunálního odpadu pokrýt,“ dodala Marie Jedličková.

Kolik budou stát známky na popelnice od Nového roku?

  • z 1.800 Kč/ rok na  2.000 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden (Typ „A“),
  • z 1.400 Kč/ rok na  1.500 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ „C“),
  • z 1.200 Kč/ rok na 1.300 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ „M“),
  • z 17.200 Kč/ rok na 18.800 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.

Organizace platby poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů

  • Známky na popelnice a místní poplatek ze psů je možné uhradit od 6. ledna 2020 na pokladně Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65 v přízemí.
  • Na zakoupení známky na popelnici máte čas do konce ledna. Můžete si koupit celoroční nebo na půl roku (za 50 % ceny)
  • Poplatek ze psů je dle nově schválené Obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 5/2019 splatný v období od  1.  ledna do 30. června příslušného kalendářního roku. Sazba poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech, tzn. v základní sazbě za prvního psa majitel zaplatí 250 Kč, za druhého a každého dalšího pak 375 Kč.  Ke změně dochází u starobních a invalidních důchodců. Nově budou sníženou sazbu 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího psa platit pouze držitelé psů starší 65 let.  Úplné osvobození mají držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, dále osoby nevidomé, osoby provozující útulek pro zvířata nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Platbu poplatku je možné provést buď v hotovosti, nebo platební kartou.