Známky za komunální odpad na II. pololetí roku 2019 si mohou zakoupit  již během měsíce června. Samolepky si můžete koupit na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65 v přízemí.

V prodeji budou opět týdenní, čtrnáctidenní a měsíční známky na popelnice o objemu 110 litrů. Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné uhradit nejpozději do 31. července (v případě, že nemáte zakoupeny celoroční známky).

Platbu poplatku je možné provést buď v hotovosti, nebo platební kartou.

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu:

 

Týdenní – 900,- Kč/půl roku (typ A)

svoz každý týden

Čtrnáctidenní – 700,- Kč/půl roku (Typ C)

svoz jednou za dva týdny

Měsíční – 600,- Kč/půl roku (typ M)

svoz jednou za měsíc

 

 

Provozní doba pokladny

Pondělí

7:30 – 17:00*

Úterý

8:00 – 13:00*

Středa

7:30 – 17:00*

Čtvrtek

8:00 – 13:00*

Pátek

zavřeno

 

Polední pauza: 11:30 – 12:30

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }