ZŠ Komenského – školní kuchyně

 

Program

Operační program Životní prostředí 2021-2027

Název projektu

ZŠ Komenského – školní kuchyně

Registrační číslo projektu

CZ.05.01.01/02/22_008/0001923

 

 Popis projektu

Projekt řeší obměnu klíčových prvků gastrotechnologie, s ohledem na maximální úsporu spotřebované energie a efektivitu provozu. Zároveň provádí dílčí úpravy tak, aby byly napraveny některé provozní nedostatky současné školní kuchyně ZŠ Komenského Slavkov u Brna.

 

 

Cíle projektu

Snížení energetické náročnosti technologických procesů školní kuchyně ZŠ Komenského.

Projekt podrobně řeší technologický uzel složený z těchto okruhů:

  • Tepelná úprava – technologie varny
  • Mytí – technologie mytí stolního a provozního nádobí
  • Chlazení – technologie chladících a mrazících zařízení k uskladnění potravin
  • Ostatní – technologie výdeje pokrmů a další zařízení pro mechanické zpracování surovin

 

 

 

 

Přínosy projektu

Výměna morálně zastaralého vybavení školní kuchyně za nové splňující standardy BAT.

 

 

 

 

 

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.