ZÚČASTNĚTE SE TRADIČNÍ CYKLOAKCE NAPŘÍČ REGIONEM A PŘEKONEJTE SAMI SEBE

Myslíte si, že dokonale znáte svůj region? Víte, kudy vedou ty nejkratší cesty spojující jednotlivé obce regionu? Máte rádi cyklovýlety, ale potřebujete motivaci? Zúčastněte se tradiční Cykloakce napříč regionem a překonejte sami sebe.

Jako každý rok byla s prvními jarními dny odstartována tradiční Cykloakce Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za poznáním regionu. Každý, kdo se cyklistického putování rozhodne zúčastnit, má za úkol navštívit všechny členské obce regionu a získat do vlastní průkazky razítko dané obce. V letošním roce se nově dají razítka získat i díky razítkovacím přístrojům, které mají účastníkům akce sběr razítek usnadnit. Razítkovací přístroje jsou nejčastěji umístěny na budovách obecních úřadů, otisk razítka lze získat i v obchodech, restauracích a na dalších veřejných místech. Na dostupnost razítek jsou cyklisté upozorněni prostřednictvím vlastní cykloprůkazky, která bude dostupná na všech obecních úřadech, či infocentrech měst po Velikonocích (od 18.4.2017), případně je ke stažení na webových stránkách mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

Aby cykloputování nebylo tak jednoduché, připravily členské obce pro účastníky soutěžní otázky týkající se místních specifik a zajímavostí. Soutěž není povinná, nicméně za správně zodpovězené otázky čeká na cyklisty kromě diplomu i drobná odměna. Soutěžní karta je dostupná spolu s cykloprůkazkou a společně s ní se i odevzdává na obecním úřadě nebo v infocentru, a to do 5. 9. 2017. Vyhodnocení cykloakce proběhne na společenské akci pořádané DSO Ždánickým lesem a Politavím, kde budou zúčastnění cyklisté oceněni, přichystán je i bohatý doprovodný program (kapela, tombola, občerstvení a další). Letošní vyhodnocení cykloakce se bude konat ve čtvrtek 28.9.2017 ve Vážanech nad Litavou. Všichni účastníci cykloakce budou po odevzdání průkazky na závěrečné vyhodnocení písemně pozváni.

Tak neváhejte a šlápněte do pedálů!

Tým DSO Ždánický les a Politaví

pdfCykloakce_ŽLaP_letáček.pdf