Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2690/12 v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádka č. 21 v lokalitě Polní