Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1054 v k.ú. Slavkov u Brna