Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 3122/16 a části pozemku parc. č. 5574 v k.ú. Slavkov u Brna