Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení obecní živnostenský úřad, na základě ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol, které vykonal v rámci své kontrolní činnosti v roce 2016

Roční zpráva ke stažení zde

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 111 kontrol u právnických a fyzických osob. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny nejčastější zjištěná porušení a celková výše pokut, jak v blokovém řízení, tak i ve správním řízení. Zbývající kontroly byly bez zjištění. V roce 2016 obecní živnostenský úřad spolupracoval s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Vyškov, s Policií České republiky OOP Slavkov u Brna a s Cizineckou policií Brno.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }