Architekti zpracovali studii regenerace sídliště Nádražní. Projekt plní přání obyvatel na nový přechod, chodníky i dětské prvky.

Sídliště Nádražní má plán na postupnou revitalizaci. Tým architektů pod vedením Jana Horkého, navrhnul studii, která bude podkladem pro detailní zpracování projektových dokumentací. Jednotlivé nápady, jak udělat z lokality za vlakovým nádražím atraktivní místo pro život, vycházejí nejen ze zkušeností odborníků, ale zejména z výsledků ankety a veřejné diskuze, do které se zapojili sami „nádražáci“.

„Město má vůči lokalitě za nádražím velký dluh. Místy se toho od padesátých let, kdy se cukrovarnické bytovky postavily, opravdu moc nezměnilo. Navíc přibyly problémy dnešní doby – neorganizované parkování i bezpečnost u silnic. Regenerace sídliště nebude ze dne na den a v některých ohledech bude ještě nutná diskuze s některými občany. Chceme začít co nejdříve alespoň s těmi etapami, které jsou snadno proveditelné v krátkém čase. Naším cílem je také ucházet se o dotace, které se po několika letech konečně pro města naší velikosti otevřely,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Jednou z etap, která by se mohla spustit mezi prvními je například úprava vjezdu ke garážím a stavba veřejného parkoviště včetně lepšího osvětlení. V žalostném stavu jsou povrchy v centrální části sídliště. Architekti i občané proto navrhují jejich kompletní obnovu. V jedné z dalších náročnějších etap je zase řešena ulice Nádražní, kde by se kromě opravy chodníku mohlo vysázet velkorysé stromořadí nebo vybudovat patnáct parkovacích míst. Studie klade také velký důraz na zahájení výsadby stromů v budoucím parku za garážemi. Tato odpočinková zóna by měla co nejvíce připomínat „kus přírody“ s možností aktivního odpočinku.

„Převážnou většinu plochy tvoří pestrá květinová louka, ve které jsou plochy s různými aktivitami: přírodní herní prvky pro děti, sad ovocných dřevin, společenská, plocha s posezením a ohništěm a plocha pro volný pohyb psů s agility prvky,“ uvádí architekt Jan Horký.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/06/nadrazni-vizualizaceI.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/06/centrální-plocha-před-domy.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/06/hřiště-a-zahrádky.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/06/ulice-nádražní.jpg

Díky společné diskuzi s obyvateli architekti do studie navrhli také bezpečný přechod pro chodce v ulici Nádražní a kvalitnější veřejné osvětlení. Velký důraz také kladli na organizaci dopravy a to nejen automobilové, ale zejména cyklistické. „Odhadujeme, že na sídlišti mají lidé až 300 jízdních kol. Ve veřejném prostoru se s nimi však vůbec nepočítá. Stojan na kolo byste zde hledali marně,“ dodal Horký. S novými stojany by se pak objevil i další mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, vývěsní tabule, ale i herní prvky ve vnitroblocích nebo kultivované prostory pro popelnice.

Studie počítá s postupnou obnovou lokality v sedmi etapách. „Tento materiál je kuchařkou, kterou nyní začneme. V tomto roce chceme dokončit práce na projektu pro územní řízení a začít jednat o výkupech pozemků, které nejsou ve vlastnictví města. V příštím budou práce pokračovat na projektové dokumentaci pro stavební povolení a zpracovávat podklady pro možnost čerpání dotačních prostředků dle jednotlivých výzev,“ uvedl vedoucí Odboru správy majetku a investic Petr Lokaj.

 

Kompletní studie ke stažení zde

 

Jaké jsou hlavní cíle regenerace sídliště Nádražní

  1. Úpravy parkování a komunikací
  2. Organizace dopravy
  3. Bezpečnost chůze a jízdy na kole
  4. Ochrana mikroklimatu a dešťových vod
  5. Výsadba stromů
  6. Oživení a modernizace vnitrobloků
  7. Nový park a parčík
  8. Volnočasové aktivity