Hodějice – platný územní plán

Úplné znění ÚP Hodějice po Změně č. 3

s nabytím účinnosti 1. 1. 2021

Změna č. 3 ÚP Hodějice

Zastupitelstvo obce Hodějice vydalo Změnu č.3 dne 16. 12. 2020 s nabytím účinnosti 1. 1. 2021 

Změna č. 2 ÚP Hodějice

Zastupitelstvo obce Hodějice vydalo Změnu č.2 dne 24.6.2015 s nabytím účinnosti 18. 7. 2015

Změna č. 1 ÚP Hodějice

Zastupitelstvo obce Hodějice vydalo Změnu č.1 dne 16.10.2011 s nabytím účinnosti 15. 11. 2011

ÚP Hodějice

Zastupitelstvo obce Hodějice vydalo ÚP dne 16.7.2009 s nabytím účinnosti 8. 8. 2009