• Poplatek za psa

  Sazba místního poplatku za psa

  Formulář – přiznání k místnímu poplatku ze psů

  Odhlášení místního poplatku ze psů

   

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

   

  a) za prvního psa 250,- Kč,

  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375,- Kč,

  c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

  anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,

  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,

  starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho

  jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300,- Kč

 • Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč

  b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky) 1,-Kč

  c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

  d) za provádění výkopových prací od 11. dne po ohlášení 5,- Kč

  e) za umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu od 11. dne po ohlášení 0,50 Kč

  f) za umístění skládky dřeva nebo uhlí od 8. dne po ohlášení 10,- Kč

  g) za umístění reklamního zařízení včetně typu “A” 2,- Kč

  h) za umístění reklamního zařízení včetně typu “A” při krátkodobém umístění

  (po dobu nejvýše tří po sobě následujících dnů) v souvislosti s pořádáním

  jednorázových (propagačních, prodejních apod.) akcí 10,- Kč

  i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 2,- Kč

  j) za umístění zařízení cirkusů 2,50 Kč

  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,-Kč

  l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,-Kč.

  Město stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa 3 000,- Kč/rok.

 • Poplatek za komunální odpad

  Kolik stojí známky na popelnice?

  2.000 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden (Typ „A“),

  1.500 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ „C“),

  1.300 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ „M“),

  18.800 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.

 • Daň z nemovitých věcí

  Výpočet daně z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb.,

  Průvodce vyplněním daně z nemovitých věcí

  Informace o principech výpočtu daně z nemovitostí naleznete zde

  Kompletní informace k podání daně z nemovitých věcí poskytne Finanční úřad Slavkov u Brna  

  Územní pracoviště ve Slavkově u Brna

  Telefon: 517 302 113

  Email: podatelna3016@fs.mfcr.cz
  Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.

  Adresa: Palackého náměstí 89
  684 01 Slavkov u Brna

  ID datové schránky: 9swn7fp

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }