Přihlášení psa, platba poplatku za psa

Povinnost přihlásit psa a uhradit za něj poplatek má každý držitel psa s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna.

Přihlášení psa lze provést těmito způsoby:

A. Stáhněte si zde přiložený formulář, vytiskněte, vyplňte a doručte na pokladnu MěÚ – zde uvedený kontakt.

B. Přihlaste se níže přes Identitu občana a vyřešte přihlášení online.

Poplatek za psa pak můžete uhradit:

A. Elektronicky – pokračujte níže na platební bránu (není nutná žádná registrace)

B. V hotovosti nebo kartou na pokladně MěÚ – zde uvedený kontakt

Základní informace

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 250 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

Splatnost poplatku: 30. 6.
Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku (pes starší 3 měsíců) i zániku poplatkové povinnosti

 

Vyřizuje

Bc. Cenková Jarmila
pokladní, správa místních poplatků
+420 544 121 117