2022-02 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

2022-01 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených městem Slavkov u Brna a část školského obvodu ZŠ zřízené městem

2021 – 06 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2020/4 – Nařízení města – Tržní řád

2020-03 OZV o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí

2019-04 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2019-05 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psy
2017-11 Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
2017-09 Nařízení o zpoplatnění stání na parkovací ploše na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u Brna
2017-08 Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
2017-07 Nařízení o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna
2016-03 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna
2015-04 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 2015-03 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna
2014-06 Nařízení, kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
2010-04 Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Slavkov u Brna
2007-05 Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
2007-03 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie
2004-05 Obecně závazná vyhláška o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
2004-03 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006-2015 v zařizovacím obvodu “Slavkov u Brna”
2001-35 Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí, kterou se vyhlašují regulativy územního rozvoje této zóny
1994-18 Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkov u Brna

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }