Město spustilo platbu za odpad online. Nadále můžete jít na pokladnu

Od 1. února můžete na platbu poplatků za odpad a psa hradit velmi jednoduše online. Po zadání rodného čísla okamžitě uvidíte výši poplatku a můžete jej rovnou uhradit přes platební kartu nebo QR kódem internetového bankovnictví. Pro zaslání potvrzení o provedení platby je potřeba uvést pouze e-mail. Jiný údaj není potřeba.

odkaz na platební bránu - klikněte zde

Poplatek za odpad a psa můžete uhradit do 30. května tohoto roku. Pokud vlastníte nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen, prosím kontaktujte pokladnu městského úřadu na tel. 544 121 117

I nadále můžete poplatek uhradit na pokladně městského úřadu v budově Palackého nám. 64 – ve vnitrobloku budovy státní policie nebo stavebního úřadu.

Podívejte se na instruktážní video k online platbě zde

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY

Pondělí 7:30 – 17:00*
Úterý 8:00 – 13:00*
Středa 7:30 – 17:00*
Čtvrtek 8:00 – 13:00*
Pátek zavřeno
Polední pauza: 11.30 – 12.30

Kdo a kolik musí zaplatit?

Poplatník: fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slavkova u Brna
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
Sazba poplatku: 700 Kč na kalendářní rok / 350 Kč děti a mladiství do 18 let (Od poplatku se osvobozuje dítě, které je v příslušném kalendářním roce narozeno)
Splatnost poplatku: 30. 5.
Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna (hotově nebo kartou)
Plné znění vyhlášky č. 6/2021

Informace k úhradě poplatku za psa naleznete zde:

Obecně je sazba nastavena na 250 Kč za psa/ za každého dalšího pak 375 Kč. Senioři a další poživatelé důchodů mají slevu (200 Kč/ 300 Kč za dalšího)

 

Nejčastější otázky k platbě za odpadové hospodářství

Vlastním dům ve Slavkově a trvalé bydliště mám v jiné obci. V ní platím komunál a teď mám platit ještě ve Slavkově. Musím si kvůli tomu změnit trvalé bydliště? Nechci platit za svoz odpadu dvakrát…

Principem vyhlášky, která začne platit od Nového roku, je rovnice: občan s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna platí 700 Kč/ případně dítě 350 Kč. Dále poplatek 700 Kč je povinen uhradit majitel nemovitosti – bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Bohužel neumíme ovlivnit, jak přesně jsou stanoveny vyhlášky za platbu komunálního odpadu v jiných obcích. Většina z nich však má stanoveny velmi podobná pravidla pro úhradu tohoto místního poplatku.

 

V domě máme přihlášených 8 osob. To mám za všechny platit poplatek? Doteď mi stačilo uhradit za všechny jednu/dvě popelnice.

Principem je, že každý poplatník je nyní sám zodpovědný za úhradu poplatku. Takže město již nekontroluje, zda zaplatila daná domácnost, ale zda zaplatil konkrétní člověk (poplatník). Je také důležité si uvědomit, že tento poplatek není poplatkem za svoz popelnic, ale za fungování odpadového hospodářství jako celku – tedy hradí se z něj fungování svozu tříděného odpadu, bioodpadu, provoz kompostárny, sběrného dvora, likvidace nebezpečného odpadu atd.

Nechce se mi poplatek uhradit. Přihlásím si trvalé bydliště na městský úřad.

Pokud pomineme, že proces přihlášení trvalého bydliště na adresu městského úřadu není jednoduchou záležitostí, stejně se povinnosti platby za odpad nevyhnete. Rozhodující je totiž trvalé bydliště ve městě. Povinnost se vztahuje i na občany s úřední adresou.

Jak bude probíhat svoz odpadu v chatové oblasti?

Bohužel do chatové oblasti skutečně popelářský vůz nebude moci zajíždět. Pro majitele chat bude určen jeden velkoobjemový kontejner u sběrného dvora, kam budou moci svůj komunální odpad odkládat.

Kdo má platit a kolik?

Každý občan, který má ve Slavkově u Brna trvalé bydliště, bude mít povinnost od února 2022 do května 2022 uhradit poplatek ve výši 700 Kč nebo 350 korun, pokud se jedná o dítě od 1 do 18 roku. Dále má povinnost uhradit poplatek 700 Kč vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Z placení poplatku jsou osvobozeni: 

  • děti, které se narodí v daném kalendářním roce. (například, pokud se narodí v březnu 2022, celý rok neplatí a povinnost úhrady je od roku 2023)
  • děti umístěné v zařízení ústavní péče na základě rozhodnutí soudu.
  • občané v domovech pro zdravotně postižené osoby nebo seniory, domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.
  • vězni

Kde a jak mám poplatek zaplatit?

Platba bude možná na pokladně městského úřadu (vnitroblok v budově Policie ČR) nebo od 1. února 2022 elektronicky na stránkách www.slavkov.cz v sekci Portál občana, který se v současnosti připravuje.

Můžu uhradit poplatek za celou svou rodinu?

Ano můžete, ale každou platbu budete muset provést zvlášť a to buď zadáním variabilního symbolu, nebo rodného čísla každého plátce zvlášť.

Bydlím v nájmu nebo obecním bytě a dosud jsem měl úhradu za odpad v rozpisu plateb. Jak mám postupovat od Nového roku?

Máte-li v bytě trvalé bydliště, nebude již tato platba od 1. 1. 2022 v rozpisu plateb a úhradu si musí každý zajistit individuálně. V ostatních případech bude upravena nájemní smlouva.

Co se stane, když nezaplatím, nebo uhradím poplatek později?

Možnost úhrady bude od února do konce května. Po tomto období může správce zvýšit poplatek až na trojnásobek. Neuhrazený poplatek bude poplatníkovi vyměřen platebním výměrem a následně vymáhán daňovou exekucí.

Kolik dnes stojí město systém odpadového hospodářství?

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje také svoz zeleného odpadu (biologicky rozložitelného odpadu), nebezpečného a objemného. K tomu provozuje ještě kompostárnu a platí náklady na provoz sběrného dvora. Náklady na fungování tohoto systému se šplhají do výše téměř 8,2 milionu korun ročně. Příjmy, které má dosud město z prodeje známek na popelnice, činí cca 3,9 milionu korun. Další cca 1 milion korun získá jako odměnu za třídění a dalších 111 tisíc korun za zpětný odběr. Dosavadní příjmy tedy činily cca 5 milionů korun. Zbytek nákladů na odpadové hospodářství, tedy téměř třetina, je dotovaný městem. Nový systém úhrady počítá s podobným příjmem jako dosud. Je však velmi důležité, aby si město udrželo i kvalitní systém třídění odpadu, za který získává odměny, a ty pak jsou důležitou složkou pro zlevnění systému.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/10/Novinky-v-platbe-za-svoz-odpadu-1.jpg