Městský rozpočet pro rok 2021: investujeme z úspor

Již od počátku našeho volebního období slibujeme našim občanům, že se dočkají významných rekonstrukcí chodníků a silnic. Šest let jsme společně s Jihomoravským krajem připravovali projekt na opravu průtahu městem v délce téměř tři kilometry. Od Penny přes Bučovickou, podél cyklostezky až ke křižovatce se silnicí I/50. Na tak významnou akci jsme odkládali peníze, které jsme záměrně neutráceli za drobné úseky rozeseté po městě. A že by to bylo potřeba!

Podívejte se na názornou prezentaci k rozpočtu města

A nyní je to tady. Za několik měsíců spustíme dvouletý projekt v odhadované hodnotě 116 milionů korun. Město bude spolufinancovat opravu chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení částkou cca. 30 milionů korun. A to je jen jedna z prioritních akcí, kterých se v příštím roce dočkáme. Od jara se také začne řešit žalostný stav velmi frekventované silnice na Malinovského ulici nebo zatékající střecha ZŠ Komenského. Přestože investujeme, vnímáme, že je potřeba se uskromnit v provozních výdajích, kde jsme seškrtali více než 7 milionů korun.

 

Samozřejmě si jsme vědomi toho, že výše schodku rozpočtu je rekordní – 63 milionů korun. Tento rozdíl je však dokryt úsporami z minulých let, kdy město intenzivně šetřilo právě s vědomím, že se nemusí ekonomice dařit tak dobře, jako tomu bylo v posledních letech (že to bude právě epidemie, to nás ale nenapadlo…). Nicméně i pro další období jsme vytvořili nutnou rezervu.

 

Ano, rozpočet nepočítá s dopady souvisejícími se změnami zdanění mezd. V této nejistotě jsou nyní bohužel všechny samosprávy. Pesimistické propočty však hovoří o maximálním propadu 12 milionů korun. Vzhledem k připravovaným kompenzacím pro města a vzhledem k naší rezervě, to nepředstavuje nebezpečí pro rozpočet příštího roku.

 

V příštím roce se také zaměřujeme na dokončení projektových prací rozpracovaných projektů. Někomu se možná může zdát, že se pouštíme do zbytečné práce, když nás čekají chudé roky. Jenže prioritou tohoto vedení je maximální využití dotačních titulů, které se v příštích letech nabízejí. Tak jako tomu bylo doposud. Vždyť bez dotací by Slavkov nikdy nemohl pomýšlet na nový stadion, přístavbu školy nebo opravu zámeckého areálu. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále a bez projektů s platným stavebním povolením na žádné vnější peníze pomýšlet nemůžeme.

 

Co bude dál? To napoví vývoj ekonomiky našeho státu. Pokud se s krizí vyrovnáme během následujících dvou let a česká ekonomika nastartuje, nemám o další vývoj ve městě strach. Investiční možnosti města jsou načrtnuty ve střednědobém rozpočtu. Pokud budeme rozumní ve výdajích, můžeme v následujících volebních obdobích zvládnout i velké investice.  Ale víme, že budeme stavět na 100 a více let – bez dlouhodobých úvěrů v kombinaci s dotacemi se neobejdeme.

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg“ name=“Marie Jedličková“ role=“místostarostka města“]

 

[/lsvr_team_member]

 

 

 

Tabulka s jednotlivými položkami rozpočtu ke stažení zde

Rozpočet 2021 města Slavkov u Brna
tis. Kč
Příjmy Daňové 114 038,00
Nedaňové – ostatní 12 291,50
Nedaňové – příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor 14 734,00
Kapitálové 200,00
Přijaté transfery 31 097,40
z toho 26 600 příspěvek státu na chod MU
Příjmy celkem 172 360,90
Výdaje Běžné 136 877,50
Kapitálové 94 750,00
Splátky dlouhodobých úvěrů 4 208,20
Nesplacené úvěry k 1. 1. 2021 – cca 20 536 mil. Kč
pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů -63 474,80
Výdaje celkem 172 360,90
Běžné výdaje Příspěvky města na provoz:
TSMS 19 950,00
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) 11 800,00
ZŠ Komenského 5 170,00
ZŠ Tyršova 2 891,00
MŠ Zvídálek 1 348,00
ZUŠ 250,00
DDM 250,00
Výdaje státní správa a samospráva
Kancelář tajemníka (včetně DSH) 600,00
Stavební úřad 2 090,00
Životní prostředí (včetně odpadového hospodářství) 6 510,00
Finanční odbor 1 327,30
Odbor správy majetku, investic 2 850,00
Správa majetku – městské byty a nebytové prostory 13 149,00
Odbor sociálních věcí (včetně SPOD) 6 255,20
Odbor správních činností 5 846,50
Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 1 500,00
Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 500,00
Městský úřad – ostatní výdaje 11 569,00
Městský úřad – odměny ZO 3 651,00
Městský úřad – osobní náklady 34 453,40
Městská policie 3 917,10
Běžné výdaje celkem 136 877,50
Kapitálové výdaje Investiční účelové příspěvky – ZŠ Komenského 800,00
Investiční účelové příspěvky – PO ZS-A 200,00
Souhrn – akce pod 2 mil. 13 300,00
Výkupy pozemků 3 800,00
Rekonstrukce střechy Bučovická 2 500,00
Litavská – výměna kotlů 2 500,00
Zámecký park – předfinacování a spoluúčast (z toho dotace 5 mil. Kč) 7 300,00
Průtah městem – spoluúčast 10 000,00
Rekonstrukce ulice Malinovského 28 000,00
rekonstrukce střechy ZŠ Komenského 17 000,00
Budova radnice – rekonstrukce elektroinstalace a vybudování strukturované kabeláže, EZS a EPS 6 000,00
Úsekové měření rychlosti 3 200,00
Městská policie 150,00
Kapitálové výdaje celkem 94 750,00