Opatření proti koronaviru ve Slavkově: zavřeny budou tělocvičny, stadion, zámek i infocentrum

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna dnes vydala doporučení Radě města, aby do odvolání zakázala nad rámec vládních nařízení i vstup veřejnosti do budov příspěvkových organizací jako jsou školy, tělocvičny, stadiony, zámku i sálů společenského centra Bonaparte. Infocentrum musí být od zítřejšího dne (soboty 14. 3.) uzavřeno dle dnešního nařízení Vlády ČR. Provoz školky bude i nadále zajištěn v budově na Komenského náměstí. Bezpečnostní rada však doporučila zajistit organizaci předávání dětí tak, aby se minimalizovalo riziko šíření koronaviru. Detaily projedná v pondělí 16. 3. Rada města.

Město již zrušilo nedělní promítání filmů v SC Bonaparte a nebude se také otevírat zámek v avizovaném termínu 26. března.

„Byli jsme také informováni, že na území našeho regionu (ORP Slavkov), k dnešnímu datu není evidovaný žádný případ nemoci COVID-19. Proto žádáme všechny obyvatele, aby se chovali uvědoměle, respektovali vládní nařízení a dodržovali preventivní opatření. Apelujeme na všechny, kteří mají jakékoli respirační obtíže, aby kontaktovali svého praktického lékaře nebo záchrannou službu pouze telefonicky, případně e-mailem a nenavštěvovali budovu polikliniky a dalších ordinací osobně. Bezpečnostní složky státu ví, jak mají nyní postupovat a proto je nutné s nimi spolupracovat. Pokud budete mít jakékoli problémy, nebo budete vědět o někom, kdo je v nesnázích, kontaktujte i náš úřad nebo mě osobně,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Informace o situaci v ORP Slavkov u Brna poskytuje pracovnice krizového řízení Barbara Macháčková

email: barbara.machackova@meuslavkov.cz

+ 420 544 121 129

+420 724 180 319

Jaká jsou dosavadní nařízení Vlády ČR vydaná v souvislosti se zamezení koronaviru na našem území

  • o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  • přijetí krizového opatření – zákaz vstupu cizinců a zákaz cestování českých občanů cestovat do rizikových oblastí
  • přijetí krizového opatření – zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob, uzavření provozoven stravovacích služeb v čase od 20.00 do 6.00, saun, wellness center apod.
  • přijetí krizového opatření – zákaz mezinárodní přepravy

(podrobnosti naleznete v kompletním znění zde: sb0031-2020 (1), aktuální nařízení zveřejňuje ministerstvo vnitra zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  

Jaká jsou nejdůležitější preventivní opatření si přečtěte zde

Důležitá telefonní čísla

Městská policie – 725 746 436

Kontakty na lékaře zdravotníky ve Slavkově u Brna: klikni zde

Kontakty na vedení města, úředníky městského úřadu: klikni zde

Krajský úřad JMK zřídil za účelem odlehčit přetížené informační linky krajské hygienické stanice speciální informační linku na čísle

800 129 921

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 773 768 994
https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Infolinka-SZU-k-epidemii-COVID-19-1-e1584036332623.png https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/03/inforlinky-pojistoven-2-e1584036251279.png

 

Oficiální web ministerstva zdravotnictví