Podmínky pro přijetí pacienta do Mobilního hospice sv. Filipa Neri                                     

Mobilní hospic sv. Filipa Neri poskytuje hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních měsících života. Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko-zdravotnický tým 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Rodina může požádat o spolupráci psychoterapeuta, sociálního pracovníka i duchovního. V případě nezvládnutí celodenní paliativní péče rodinou, lze umístit pacienta do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kde ho mohou doprovázet rodinní příslušníci. Pro ty jsou připraveny také hostinské pokoje.

1.      Pokročilé nebo terminální stádium nevyléčitelného onemocnění. Ukončená onkologická léčba. V případě neonkologických pacientů-ukončená léčba v nemocnici nebo rozhodnutí pacienta či rodiny doopatrovat svého blízkého doma. Ve výjimečných případech u onkologických případů je možno po projednání použít předchozí větu – posoudí lékař s přijímající sestrou.

2.      Pacient i pečující osoba jsou seznámeni s onemocněním a jeho prognózou.

3.      Pacient i pečující osoba jsou seznámeni s možnostmi a limity péče v mobilním hospici a tyto akceptují

4.      V domácnosti pacienta je osoba, která je schopná a připravená o pacienta pečovat až do samotného závěru života – zajištění celodenní péče v domácím prostředí rodinou pacienta nebo jinou osobou

5.      Očekávaná prognóza dožití do dvou měsíců.

6.      Volná kapacita Mobilního hospice sv. Filipa Neri

7.      Místo ošetřování – místo pobytu pacienta:

 

Hodonínsko: město Hodonín a okolní obce v regionu působnost Oblastní charity Hodonín

Bučovicko, Slavkovsko u Brna: města Slavkov u Brna, Bučovice,

okolní obce do 40 km

ve výjimečných situacích možno přijmout pacienta i mimo region působnosti OCH Hodonín

 

letak_hospic_

Podmínky pro přijetí pacienta do hospice v Hodoníně

Postup před přijetím do HP

ŽÁDOST HP