Poplatek za odpad musíte zaplatit do konce května

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro placení místního poplatku za komunální odpad. Poplatek je nutné uhradit do 31. 5. 2022.

platba online zde

Poplatníkem poplatku je:

  1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2. b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Výše poplatku pro rok 2022 je 700 Kč.

Od poplatku je osvobozeno dítě narozené v příslušném kalendářním roce.

Úleva ve výši 50 % (poplatek ve výši 350 Kč) hradí osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvíce 18 let věku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

Dále připomínáme, že splatnost místního poplatku za psa na rok 2022 je 30. 6. 2022.

 

Jak na zaplacení poplatku za odpad?

 

ELEKTRONICKÁ PLATBA

 

Základní údaje, které k platbě přes elektronický portál potřebujete.

  • Platby se provádí přes stránku portal.slavkov.cz – sekce chci zaplatit.
  • Zadejte si Platba za komunální odpad zadáním rodného čísla
  • Po zadání rodného čísla se vám ukážou údaje k platbě a variabilní číslo. Pokud máte poplatek již uhrazený, objeví se vám informace, že „Pro zadané RČ neexistuje žádná nezaplacená platba“. V takovém případě víte, že vůči městu nemáte žádné pohledávky.
  • Platit můžete třemi způsoby: platební kartou (zde také dostanete potvrzení o provedené platbě), QR kódem přes vaše mobilní bankovnictví, nebo také můžete zaplatit přímo přes internetové bankovnictví – po zadání rodného čísla zjistíte variabilní číslo a příslušnou částku. Peníze pak můžete zaslat na účet města: 19-729731/0100. Je však nutné zadávat každou platbu zvlášť – každé rodné číslo má své samostatné variabilní číslo. Prosíme, neplaťte jednu částku za celou rodinu. Nemáme pak nástroj jak ověřit, za koho poplatek hradíte.

Jak přihlásit nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen?

  • Vaši nemovitost nejdříve musíte přihlásit. Formulář získáte na pokladně městského úřadu (osobně nebo e-mailem), nebo na webových stránkách slavkov.cz – sekce potřebuji vyřídit – místní poplatky – Formulář byt a rekreační objekt bez TP
  • Do tří pracovních dní dostanete odpověď s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla, díky němuž se vám vygeneruje variabilní symbol a dlužná částka). Případně můžete vše vyřešit osobně.

 

 

Mám dítě, které se narodilo v prosinci a systém jej nevidí. Nemusím tedy nic platit?

 

Platí, že poplatek nehradíte za dítě, které se narodilo v daném kalendářním roce. Pokud se vám tedy miminko narodilo v prosinci 2021, tak již v roce 2022 jste povinni za něj poplatek uhradit. Je však možné, že z centrálních databází dostáváme informace do systému zpožděně, proto dítě po zadání rodného čísla nevidíte. Prosím, také kontaktujte pokladnu.

 

Mám trvalé bydliště ve Slavkově, ale jsem cizinec. Systém mě nevidí. Jak mám postupovat?

  • Podobně, jako při přihlašování nemovitosti je potřeba zaslat na pokladnu (cenkova@slavkov.cz) formulář „Přiznání k platbě za komunální odpad – cizinec“. Naleznete ho také na stránkách města www.slavkov.cz – potřebuji si vyřídit – místní poplatky.
  • Do tří pracovních dní dostanete odpověď s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla, díky němuž se vám vygeneruje variabilní symbol a dlužná částka). Případně můžete vše vyřešit osobně.

 

 

Stále jsme pro vás k dispozici na pokladně úřadu

Platby i předání formulářů můžete i nadále provádět na pokladně městského úřadu Palackého nám. 65 ve dvoře.

 

 

Provozní doba pokladny:

Pondělí                7:30 – 17:00*

Úterý    8:00 – 13:00*

Středa  7:30 – 17:00*

Čtvrtek 8:00 – 13:00*

Pátek    zavřeno

*Polední pauza: 11.30 – 12.30

 

Kontakt na pokladnu – v těchto měsících preferujeme e-mailový kontakt, abychom se mohli věnovat i lidem, kteří přijdou na přepážku.

jarmila.cenkova@slavkov.cz

 

Postup k úhradě poplatků naleznete také zde:

https://www.slavkov.cz/mesto-a-samosprava/poplatky/