Proč přesazujeme stromy na Zelnici?

Rada města se v posledních měsících velmi intenzivně zabývala stromořadím vysazeným na městské komunikaci podél opěrné zdi u zahrad rodinných domů na Zelnici. Výsledkem je rozhodnutí o přesazení stromů na základě odborných posudků (právního a dendrologického). Z právního hlediska tam stromy nesmí být. Jejich kořeny budou narušovat oplocení a kanalizaci, která se nachází pod nimi. Samotné stromy nemají dostatečné podmínky pro svůj růst. Chceme-li, aby je zachránit, je nutné je přesadit na místa, kde se jim bude dobře dařit.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/03/zelnice_tavolnik.jpg

Ilustrační foto pásu tavolníků

 

Vraťme se však na začátek. Město je majitelem mlatové cesty mezi zahradami a také – a to je velmi důležité – je také majitelem dešťové kanalizace umístěné pod zemí. Město cestu nabylo od developera již s mladými stromy, které byly vysázeny po roce 2014 (což z pohledu občanského zákona hraje velkou roli). Bohužel javory, u nichž je předpoklad vzrůstu 20 – 30 metrů, byly umístěny ve vzdálenosti menší než jeden metr od opěrné zídky zahrad.  Zákon v takovém případě hovoří zcela jasně: „v souladu s ustanovením § 1017 uvedeného zákona může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Není-li stanoveno jinak, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemku 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“

Když bylo tedy město na počátku tohoto roku vyzváno (resp. byla městu doručena předžalobní výzva) majitelem sousedícího pozemku, aby odstranilo čtyři stromy podél jeho zdi, právní analýza poukázala na to, že zákon stojí na straně dotčeného majitele. Za přesázení stromů v kompletní délce se pak přimlouvají oba odborné posudky, které poukazují na to, že stromy vysázené na kanalizaci nemají dlouhodobou perspektivu a budoucnu by šly k zemi zcela a to bez šance na jejich přesazení.

Co máme v plánu udělat se stávajícími stromy?

Pokud myslíme vážně, že chceme stromům dopřát dlouhodobou perspektivu a pomoci tak Zelnicím k lepšímu klimatu, pak je podle odborníků nyní jedna z posledních možností pro správnou přesadbu. Je však důležité držet se odborných standardů, které jsou jasně definovány. Zahrnují například to, že se stromy budou nyní téměř rok pro přesadbu připravovat (postupným odkopáváním zeminy, vytvářením balu), najde se jim vhodné stanoviště (v tuto chvíli je nám doporučován val za protihlukovou zdí, ale zde ještě není zcela rozhodnuto a hledáme i jiné možnosti uvnitř sídliště). Důležitá je pak zejména následná péče a dostatečná zálivka, aby stromy řádně zakořenily. Na místo stávajících stromů budou dosazeny keře.

Ze stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny:

Z důvodu nedodržení limitních vzdáleností od oplocení zahrad na sousedních parcelách  dle Občanského zákoníku a výsadby stromů v trase kanalizace je lokalizace stromů značně problematická a nelze zajistit jejich trvalou existenci. Z tohoto důvodu doporučujeme přistoupit k přesadbě všech stromů na vhodnou lokalitu a náhradní výsadbu tvarovaných živých plotů, nejlépe z méně vzrůstných keřů nebo popínavých dřevin ve vhodné druhové skladbě.

Ze stanoviska Ing. Evy Wágnerové

Obecně by se dalo uvažovat o  linii tavolníků / Spiraea cinerea Grefsheim/, pokud by byla vzdálenost od plotu  k pěšině alespoň  1,2 m.  Keře by měly být ale vysazeny dle platného znění  občanského zákona  taky 1m od hranice parcely.

 

důvodová zpráva přesázení stromů Zelnice