Radar

Úsekové měření rychlosti provádí Městská policie Slavkov u Brna. K měření rychlosti jízdy vozidel jsou využívány řádně ověřená a schválená měřidla, jejichž výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.

Městská policie Slavkov u Brna splňuje podmínku stanovenou § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neboť měří rychlost jízdy výhradně na místech schválených Policií ČR.