Rozpočet na rok 2022 je opatrný. Přesto ve znamení dokončení rozjetých projektů

Na rok 2022 máme rozpočet, který se musí vyrovnat se stagnujícími příjmy a zároveň s rostoucími výdaji, způsobenými inflací a zejména zvýšením cen energií. Rozpočet je opět sestaven jako schodkový, tento schodek dokrýváme z vlastních úspor vytvořených v minulých letech. Naší prioritou pro příští rok je nezastavit investice, připravit a hlavně dotáhnout do konce projekty, na jejichž základně můžeme žádat o dotace a nezadlužit městskou pokladnu.

Spusťte si prezentaci, která vám řekne základní informace o rozpočtu města

Rozpočet města Slavkov u Brna – úplné znění

V příštím roce budeme investovat především do komunikací a školství. Čeká nás druhá etapa průtahu městem. V plánu je nákup strategického pozemku pro školství na Zlaté Hoře a také chceme získat pozemek vedle bývalých jeslí na Koláčkově náměstí. S tímto pozemkem se pak následně počítá při rekonstrukci zdejší lokality.

V rozpočtu jsou i finanční prostředky na dokončení rozpracovaných projektů, které jsou podmínkou pro získání dotací – jedná se zejména o dokončení projektových prací na přístavbě MŠ na Koláčkově náměstí, regeneraci sídliště Nádražní ve všech jeho etapách a projekt na poldr za kotelnou na Zlaté Hoře. Rozhodnutí o tom, zda dotace získáme, padne zřejmě na podzim 2022.

V rozpočtu je i účelový investiční příspěvek pro DSO Dr. Václava Kounice na zahájení projekčních prací na svazkové škole. Až se vyjasní autorská práva, pustíme se do projektu na novou moderní napoleonskou expozici. Ta stará je už uzavřena, exponáty byly vráceny jejich majitelům.

Správa budov bude vynakládat finance na postupnou rekonstrukci bytových jader u městských bytů, a zajistí výměnu oken v našich budovách na Fügnerově ulici a na Palackého nám 123.

Provozní výdaje rostou, jsou zatíženy inflací. Rozpočet je ovlivněn i zdražením energií. Dle našich propočtů zaplatíme v příštím roce o 5 mil. Kč víc než letos. V této částce je započten růst cen energií za veřejné osvětlení, provoz škol, zámku a úřadu.

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg“ name=“Marie Jedličková“ role=“místostarostka města“]

 

[/lsvr_team_member]

 

 

 

Podívejte se na přehlednou tabulku příjmů a výdajů zde

 

Detailní návrhy rozpočtů pro rok 2022 naleznete zde