Rozpočtová opatření č. 87-98 schválená radou města