Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna (MEK)

 

 

 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: Státní program na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční na období 2022–2027

Výzva: EFEKT 3/2022

OSA Podpory: 4 Energetický management a koncepce

Aktivita: Zpracování místní energetické koncepce

 

Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČ 709 38 334

                  zastoupená Ing. Zbyňkem Boudou

 

Celkové výdaje projektu: 449 870 Kč

Poskytnutá dotace: 359 896 Kč

Spoluúčast: 89 974 Kč

Hlavním výstupem projektu: Vypracování komplexního dokumentu, který bude mít zásadní roli při rozhodování orgánů města o zajištění dodávky a regulaci spotřeby energie u obecního majetku a majetku jeho příspěvkových organizací.

Vybrané lokality projektu: lokalita Městská památková zóna (budovy MěÚ, PO), lokalita Zlatá Hora (CZT a kotelna v majetku města), lokalita ul. Československé armády (PO TSMS), lokalita ul. Tyršova a ul. Malinovského (ZŠ, poliklinika hasičská stanice JSDH), lokalita Komenského náměstí (ZŠ, DDM, MŠ, ZUŠ), lokalita Kaunicova (stadion, městské koupaliště).

Dokument má dvě hlavní části: analytickou a návrhovou. V analytické části jsou zpracovány přehledy všech lokálních zdrojů energie, detailní zmapování spotřeby energie včetně sestavení energetické bilance v rámci města Slavkov u Brna, a podrobněji, v rámci majetku města a jeho PO. 

V návrhové části je kladem důraz na vypracování návrhu vhodných komplexních možností řešení  zajištění dodávky a spotřeby energie – zásobník vhodných dílčích řešení ve vztahu k budovám v majetku města Slavkov u Brna a jeho PO, veřejnému osvětlení, v sektoru bydlení, elektromobility a další konkrétní navrhovaná opatření.

Hlavním výstupem projektu je návrh optimálního komplexního řešení, v podobě formulace Energetického akčního plánu města Slavkov u Brna (EAP), kde jsou navržena konkrétní opatření, s ohledem na výhodnost a environmentální udržitelnost.

 

Finální výstup ke stažení

1 MEK Slavkov u Brna (1) [pdf | 3.5 MB]