Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna

Předmětem projektu je obnova zámecké zdi a čínského altánu, jež patří Zámku Slavkov u Brna – Austerlitz, který je od 1. července 2008 prohlášen za národní kulturní památku. Součástí Zámku je také zámecký park ve Slavkově u Brna, ten tvoří nedílnou součást celého zámeckého areálu a patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na území Moravy. Projekt se zaměřuje na zlepšení stavebně-technických, stavebně-bezpečnostních parametrů objektu, zlepšení havarijního stavu zámecké zdi a čínského altánu. Dále sleduje zvýšení ochrany památky pro následující generace a návštěvníky památky a zlepšení jeho stavu proti dalšímu poškození.

Cílem projektu je zkvalitnění přístupnosti turisticky atraktivní a hojně navštěvované památky v souladu s principy udržitelného rozvoje. Rekonstrukcí budou provedeny úpravy, které zlepší stav zámeckého parku, kdy díky lepším zabezpečením zámecké zdi a rekonstruovaným čínským altánem se získá zajímavý prostor k podpoře návštěvnosti zámeckého parku, dojde zlepšení stavebně-technických, stavebně-bezpečnostních parametrů objektu a zlepší se také nevyhovující stav zámecké zdi a čínského altánu.

Tento cíl projektu navazuje na Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020 na prioritu 1 Kulturní bohatství, opatření 1.1 Národní kulturní památky a památky UNESCO, specifického cíle „Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví“.

Výsledkem projektu bude zlepšení stavebně-technických, stavebně-bezpečnostních parametrů zámecké zdi a čínského altánu a podpora návštěvnosti zámeckého parku a areálu zámku. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení životnosti zámecké zdi a čínského altánu a schopnosti odolávat nepříznivým účinkům klimatických vlivů a návštěvnického zatížení. Díky rekonstrukci a opravě podpořených objektů dojde ke zlepšení životního prostředí snížením prašnosti z rozpadlých cihel ze zámecké zdi, zvýšení bezpečnosti návštěvnického provozu a zvýšení únosnosti stavebních objektů.

Tisková zpráva – příprava projektu

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.