ÚP Hrušky

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1

II.3_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PŮDNÍHO_FONDU

UP_Hrusky_final_04_12_2018uplnezneni_po_Z1_FIN

I.1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ_2

I.2_HLAVNÍ_VÝKRES_2

I.3_VÝKRES_KONCEPCE_VEŘEJNÉ_INFRASTRUKTURY

I.4_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB,_OPATŘENÍ_A_AS

II.2_ŠIRŠÍ_VZTAHY

Změna č. 1

II.3_VÝKRES_ZÁBORŮ_PŮDNÍHO_FONDU

UP_Hrusky_Z1_text_vydani_07_2021_FIN

I.1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ

I.2_HLAVNÍ_VÝKRES

I.4_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB

II.1_KOORDINAČNÍ_VÝKRES

Územní studie Hrušky v Lokalitě Humna II. – centrum

TEXT_US_Hrusky_CENTRUM

ÚZEMNÍ_STUDIE_Hrušky-A3_FIN

2021

II.3 ZPF

II.1 KOO

I.4 VPS

I.2 HV

I.1 ZČÚ

UP_Hrusky_final_04_12_201

8srovtext

Z1upr

UP_Hrusky_Z1_text_navrhVP_01_2021upr

TABULKA_ZPF_dle_271_2019upr

2006

2019

pdfsirsi vztahy_Hrusky_ii2

pdfverejna infrastruktura_Hrusky_i3

pdfVPD_Hrusky_i4

pdfzabor ZPF_Hrusky_ii3

pdfzakladni cleneni uzemi_Hrusky_i1

pdfhlavni vykres_Hrusky_i2

pdfkoordinacni_Hrusky_ii1

Textová část

pdfPlán USES příloha ÚP Hrušky

pdfZpráva o projednání návrhu 05/2018

pdfÚP Hrušky odůvodnění k vydání

pdfÚP Hrušky k vydání final

pdfPříloha zábor ZPF ÚP Hrušky k vydání

2006