Městský kamerový systém

Městský kamerový dohledový systém (MKDS)

Co nám přináší kamerový systém?

Městský kamerový systém je provozován ve veřejném zájmu a v souladu s ustanovením § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví.
Kamerový systém je podle zkušeností ostatních měst schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání.

Kamery se zaměřují především na:

 • pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel)
 • výtržnictví, fyzické napadání osob
 • ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (obchodních společností, drobných provozoven)
 • ochranu majetku soukromých osob
 • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů
 • bezpečnost a plynulost silničního provozu

Monitorované lokality

Při určování monitorovaných lokalit ve městě Slavkov u Brna vycházela městská policie z bezpečností situace ve městě a při tomto určování monitorovaných lokalit spolupracovala také s Policií ČR.

 • Palackého náměstí (centrum města, koncentrace obyvatel, historických památek, obchodů, intenzivní doprava)
 • Husova (centrum města, koncentrace obyvatel, historických památek, obchodů, intenzivní doprava)
 • Brněnská (intenzivní doprava, koncentrace obyvatel, rušení nočního klidu, výtržnosti)
 • Koláčkovo náměstí (rušení nočního klidu, černé skládky)
 • Malinovského (vjezd do areálu polikliniky)
 • Polní (DPS)
 • Malinovského náměstí – Tyršova (křižovatka)
 • Československé armády (autobusové nádraží)
 • Autobusové nádraží

Jak chráníme vaše soukromí a předcházíme zneužití záznamů?

Kamerový dohlížecí systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován výhradně strážníky Městské policie Slavkov u Brna. Ti jsou povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Správce městského kamerového systému je velitelka MP Slavkov u Brna, str. Mgr. Radmila Fialová tel. 725 746 435, email radmila.fialova@slavkov.cz, která zároveň poskytne bližší informace. Doba uchovávání kamerového záznamu je 14 dní a to z důvodu požadavku Policie České republiky na záznamy starší jak 1 týden.

Podmínky jsou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů:

 • vše, co vidí operátoři, je považováno za přísně důvěrné
 • operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti
 • zákaz sledování soukromých prostor a objektů (kanceláře, byty apod.)
 • zákaz prohlížení záznamů nepovolanými osobami
 • zákaz tisku fotografie, uložení záznamu na jakékoliv médium bez povolení velitelky MP Slavkov u Brna Mgr. Radmily Fialové
 • záznamy jsou archivovány na uzamykatelných místech služebny MP Slavkov u Brna